Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Odznaczenia, dyplomy i podziękowania

Czcionka:

 

Odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi

Nadał: Prezydent Rzeczypospolitej Polski- Aleksander Kwaśniewski

dnia: 23 kwietnia 2003 r.

wnioskował: Pan Jerzy Maśluch – Wójt Gminy

odznaczał: Pan Krzysztof Daszyński – Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego            w Lublinie

Odznaka Honorowa Za zasługi dla Oświaty

Nadał: Minister Edukacji Narodowej

Dnia: 05 czerwca 1993 r.

Wnioskował: Pan  Henryk Wyszyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnowicy

Odznaczał: Pan Jerzy Masłowski – Kuratora Oświaty w Chełmie

Zasłużony Działacz kultury

Nadał: Minister Kultury

Dnia: 31 lipca 1997 r.

Wnioskował: Pan Roman Małek – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie

Odznaczał: Pan  Zdzisław Podkański – Minister Kultury            

Srebrna Odznaka

Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki

Nadała: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

Dnia 05 maja 2003 r.

Wnioskowała: Pani Anna Miszczak - Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Bibliotekarzy w Chełmie

Odznaczała: Pani Anna Miszczak  - Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Bibliotekarzy w Chełmie

Medal w Dowód Uznania

Za zasługi dla Bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Nadało: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Dnia: 22 kwietnia 2003 r.

Wnioskował: Pan Witold Sulimierski Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział w Chełmie

Odznaczał: Pan Witold Sulimierski Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział     w Chełmie

Odznaka

Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych

Dnia: 10.06.2011 r.

Odznaczał: Pan Henryk Strzelecki  Prezes Zarządu Głównego ZKRP I BWP

Nagroda pieniężna

Wojewoda Chełmski

- przyznanie nagrody pieniężnej z okazji dnia Bibliotekarza i Bibliotek od Wojewody Chełmskiego Mariana Cichosza. 20.05.1996 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego

- przyznanie nagrody kulturalnej / pieniężnej/ Marszałka  Województwa Lubelskiego za wieloletnią pracę służącą umacnianiu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny. Lublin 24.05.2008 r.

Dyplomy:

Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie

- za zdobycie III miejsca za najaktywniejszą bibliotekę publiczną województwa lubelskiego 2003-2004 BIBLIOTEKA-CZYTELNIK –ŚRODOWISKO pod patronem Marszałka Województwa Lubelskiego. Listopad 2004 r. Parczew

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego i Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie.

- za zdobycie III miejsca za najaktywniejszą bibliotekę publiczną województwa lubelskiego 2003-2004 BIBLIOTEKA-CZYTELNIK –ŚRODOWISKO pod patronem Marszałka Województwa Lubelskiego. 14 styczeń 2005 r. Lublin

- za prace wyróżnione w kategoriach TRADYCJE- GINĄCE ZAWODY TWÓRCZOŚĆ POETYCKA konkursu PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI 2006. 6.03.2007 r. Lublin

- za wzorową realizację idei konkursu ekologicznego „ZIEMIA DLA LUDZI, LUDZIE DLA ZIEMI”. Styczeń 2002 r. Lublin

Związek Kombatantów  RP i b. więźniów Politycznych.

- za aktywna działalność społeczną w organizacji Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej          i byłych Więźniów Politycznych. 24.05.2008 r. Chełm

Zarząd Powiatu w Parczewie

- za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury w 2003 roku na terenie Powiatu Parczewskiego. 04.01.2004 r. Sosnowica

- za działalność i upowszechnianie kultury w 2005 roku na terenie powiatu Parczewskiego. 22.01.2006 r. Siemień

Podziękowania:

Poseł Parlamentu Europejskiego

- za uroczystość Jubileuszu  55 - lecia  Gminnej Biblioteki     Publicznej w Sosnowicy i nadanie imienia Krystyny Krahelskiej. 19.05.2008 r. Lublin

Zarząd Województwa Lubelskiego

- za wieloletnią prace służącą umacnianiu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny. Lublin 24.05.2008 r.

Wojewoda Chełmski

- z okazji dnia Bibliotekarza i Bibliotek od Wojewody Chełmskiego Mariana Cichosza. 20.05.1996 r.

Marszałek Województwa Lubelskiego

- za uroczystość Jubileuszu 55 – lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnowicy i nadania imienia Krystyny Krahelskiej. Lublin 7.05.2008 r.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej

- za realizację projektu „Śladami Krystyny Krahelskiej po Ziemi Włodawskiej i Parczewskiej” oraz organizację spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki.

Włodawa 29.09.2012 r.

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  w Lublinie

- za umożliwienie poznania  możliwości pracy środowiskowej Gminnej Biblioteki w Sosnowicy oraz walorów turystycznych Gminy Sosnowica podczas wycieczki turystycznej na trasie Włodawa- Hola - Sosnowica. 16.08.1999 r. Lublin

Urząd Gminy Sosnowica

- za przygotowanie XII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 11.01.2004 r. Sosnowica

- za pomoc w organizacji Zimowych Warsztatów Sztuki Wizualnej pod hasłem „ ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW” przy Szkole Podstawowej w Nowym Orzechowie. 10.02.2006 r. Nowy Orzechów

- za udział i przygotowanie stoiska w Dożynkach Gminy Sosnowica 2009, 2010.

- za reprezentowanie Gminy Sosnowica podczas Konferencji „AKTYWNE KOBIETY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”. 10.03.2008 r. Lublin

- za przeprowadzenie działań w kierunku kultywowania tradycji, obyczajów i obrzędów regionu  14.12.2010 Sosnowica

- za udział w VIII Powiatowych Prezentacji Kolęd i Pastorałek. 06.01.2008 r. Parczew

Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy

- za pomoc  w organizacji zajęć na Zimowych Warsztatach Plastycznych przy Szkole Filialnej w Nowym Orzechowie. 21.01.2005 r. Nowy Orzechów

Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie

- za organizację XXVIII MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO i   III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW „PRZEBUDZENI DO ŻYCIA”   21.04.2009 r. Sosnowica

- za organizację eliminacji gminnych VI ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego dla gimnazjalistów „PRZEBUDZENI DO ŻYCIA”   Sosnowica 20.04.2012 r.

- za popularyzację literatury i organizację eliminacji gminnych VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW „PRZEBUDZENI DO ŻYCIA” Parczew, 19 marca 2013 r.

- za popularyzację kultury żywego słowa oraz organizację eliminacji gminnych V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW „PRZEBUDZENI DO ŻYCIA”    19.04.2011 r. Przewłoka

-   za zaangażowanie w promowanie sztuki recytacji i organizację eliminacji gminnych  15 JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „ŻYCIE UKRYTE W SŁOWACH…PAMIĘTNIKI, DZIENNIKI, LISTY, WSPOMNIENIA”     26.10.2011 r. Podedwórze

- za wieloletnią popularyzację kultury słowa oraz organizację eliminacji powiatowych  XXXI MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW „PRZEBUDZENI DO ŻYCIA”     20.04.2012 r. Sosnowica

za wieloletnią popularyzację kultury słowa, zamiłowania do czytania wśród dzieci i młodzieży oraz organizację eliminacji gminnych XXVII MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO .    24.04.2008 r. Dębowa Kłoda

- za popularyzację literackiego piękna wśród dzieci i młodzieży oraz organizację eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego XXIV MAŁEGO KONKURSU RECYTARORSKIEGO.

 28.04.2005 r. Dębowa Kłoda

- za popularyzację literackiego piękna wśród dzieci i młodzieży oraz organizację eliminacji konkursu recytatorskiego XXIII MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO.

29.04.2004 r. Parczew

- za organizację eliminacji gminnych XXI MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  i pracę na rzecz popularyzacji piękna zaczarowanego w literaturze. Maj 2002 r. Parczew

- za popularyzację literackiego piękna wśród dzieci i młodzieży oraz organizację eliminacji powiatowych 9 jesiennego konkursu recytatorskiego „OD REJA – PO CZASY WSPÓŁCZESNE”.   18.10.2005 r. Parczew

- za wieloletnią popularyzację „klejnotów” literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży oraz organizację eliminacji gminnych XXV MAŁEGO KONKURSU RECYTATRSKIEGO. 27.04.2006 r. Milanów

- za organizację eliminacji gminnych XX MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO.

11.05.2001 r. Dębowa Kłoda

Powiatowa Rada Koordynacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Parczewie oraz Społeczne Towarzystwo Kościuszkowskie

- za pomoc w organizacji I Wojewódzkiego Pleneru Malarskiego im. Tadeusza Kościuszki                       w Sosnowicy. 10.07.2004 r. Parczew

- za pomoc w organizacji II  Wojewódzkiego Pleneru Malarskiego im. Tadeusza Kościuszki                      w Sosnowicy. 12.07.2005 r. Parczew

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego  oraz Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  w Lublinie

- za popularyzację twórczości H.CH Andersena  oraz zaangażowanie w realizację konkursu literackiego BAŚNIE ANDERSENA dla każdego. Listopad 2005 r. Lublin

- za pomoc i stworzenie warunków do przeprowadzenia szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu włodawskiego oraz profesjonalną prezentację gminy Sosnowica oraz prowadzonej Placówki.   23.12.2005 r. Lublin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Wójt Gminy Sosnowica oraz Społeczne Stowarzyszenie Kościuszkowskie w Sosnowicy

- za organizację działań w dziedzinie edukacji ekologicznej

- za organizację „DNI SOSNOWICY”

Stowarzyszenie Kulturalno- Regionalne „Nałęcz” w Sosnowicy

- za realizację zadania i oprawę muzyczną oraz przygotowanie potraw na Spotkanie Wigilijne podsumowujące działania w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego pt. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA   12.12.2008 r. Sosnowica

Związek Kombatantów RP i b. więźniów Politycznych

- za czynioną z pobudek patriotycznych chwalebną działalność społeczną w dziedzinie utrwalania     i upowszechniania historycznych dokonań polskiego oręża w dziejach naszej ojczyzny. 11.10.2009 r. Warszawa

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia w Parczewie

- za zorganizowanie i poprowadzenie spotkania poświęconego Patronce Biblioteki,   20.03. 2014 r.

- Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie za współorganizację XIII Bibliotecznych Spotkań Regionalnych "Krystyna Krahelska - Syrena z Polesia" 16.12.2014 r.

- Annie Czarnomskiej za przybliżenie sylwetki Krystyny Krahelskiej podczas XIII Bibliotrcznych Spotkań Regionalnych "Krystyna Krahelska - Syrena z Polesia" w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie 16.12.2014 r.

- za przeprowadzenie  "Spotkań z bajką dla najmłodszych" zorganizowanych w ramach projektu "Idź w rozwój zdrowy bezkonfliktowy" 18.12.2014 r.

 

NOMINACJE:

Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury

- do finału wojewódzkiego i podziękowanie za zaangażowanie oraz aktywną pracę w zakresie popularyzacji wiedzy regionalnej i promocji Ziemi Parczewskiej Naszej Małej Ojczyzny.  10.01.2007 r. Parczew

- do finału wojewódzkiego  współzawodnictwa na najaktywniejszą bibliotekę publiczną województwa lubelskiego „BIBLIOTEKA- CZYTELNIK – ŚRODOWISKO”. Listopad 2004 r.

ZAPROSZENIA:

Poseł Parlamentu Europejskiego

- zaproszenie na wyjazd do Brukseli w dniach 10-14  czerwca 2007 r. za wieloletnią prace służącą umacnianiu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny.

 

Pogoda

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zegar