Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

Czcionka:
 

„Biblioteka jest instytucją,

  która samym istnieniem

 świadczy o rozwoju kultury”

JAN PAWEŁ II

 

 

W 1953 roku powołano Bibliotekę Gromadzką, która rozwijała i rozszerzała swoją działalność docierając do coraz szerszego kręgu czytelników.

Pierwszym organizatorem była pani Stefania Dąbrowska. Były to lata, w których efekty czytelnicze systematycznie wzrastały.

W 1968 roku z Biblioteki korzystało 701 czytelników, którym wypożyczono blisko  9 tysięcy książek. 

Niezaprzeczalnie wpływ na to miało zaangażowanie społeczników, którzy prowadzili wówczas kilkanaście punktów bibliotecznych.

W 1971 roku powołano Filię w Nowym Orzechowie, w której pracowała Pani : Maria Miedziańska i Wiesława Mrugała. A od 1978 r. Pani Renata Paśnik, która  prowadzi tą Filię Biblioteczną do dnia dzisiejszego.

Rok później , Biblioteka Gromadzka zmieniła nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną.

Od 1979 roku funkcję kierownika powierzono Annie Czarnomskiej, która w Bibliotece pracuje  do dnia dzisiejszego.

Pomimo tego, że Biblioteka, co kilka lat zmieniała lokal (korzystając m.in. z pomieszczeń w posterunku milicji, pomieszczeń w mieszkaniach prywatnych), wyniki czytelnicze były imponujące.

W 1978 roku zarejestrowano 855 czytelników i aż  16.106  wypożyczeń.

Księgozbiór liczył wówczas ogółem ponad 11 tysięcy woluminów (w ciągu dziesięciu lat wzrósł dwukrotnie).

Biblioteka, współpracując ze szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, działającymi na terenie naszej gminy, realizowała różnorodne formy pracy  z czytelnikami.

Organizowano liczne lekcje biblioteczne  wprowadzające w kulisy pracy biblioteki  i korzystania z niej, akademie i imprezy artystyczne, wieczory opowiadań, dyskusje  o książkach, konkursy recytatorskie a także grupy teatralne. Biblioteka aktywnie uczestniczyła w konkursach, organizowanych w skali powiatowej  i wojewódzkiej.

W latach osiemdziesiątych kontynuowano działania służące propagowaniu czytelnictwa.

W  maju 1986 r. dzięki staraniom Dyrektora Biblioteki i przychylności Naczelnika Gminy powołano Bibliotekę dla Dzieci.

Biblioteka funkcjonowała przez 5 lat w pomieszczeniach Zakładu Remontowo-Budowlanego, a od 1989 roku, Biblioteka dla Dorosłych  z małą czytelnią i Oddziałem dla Dzieci mieściła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  do 12 lipca 2007 r. Obecnie zajmuje wyremontowane pomieszczenia  w budynku byłego Przedszkola.

Rozumiejąc rolę i potrzebę upowszechniania czytelnictwa na wsi, udostępniano książki w trzech Punktach Bibliotecznych, Lipniaku, Lejnie i Starym Orzechowie.

W czerwcu 1988 r. dzięki staraniom Biblioteki i zrozumienia ze strony władz samorządowych, sieć placówek powiększyła się o Filię Biblioteczną w Zienkach i Punkty Biblioteczne w: Pieszowoli, Pasiece, Turnie, Kropiwkach oraz sezonowy  w Zagłęboczu.

Książki docierały wówczas do szerokiego grona czytelników.

Jednakże niedługo później zmniejszenie środków przyznawanych Bibliotece wpłynęło na zmniejszenie dopływu nowości oraz spowodowały konieczność likwidacji punktów bibliotecznych, co w efekcie doprowadziło do zmniejszenia ilości wypożyczeń.

Opiekę merytoryczno - instruktorską sprawowały w latach:

1953 – 1975 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Parczewie;

1975 – 1991 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,

1991 – 2000 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie,

od 2000 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Parczewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy brała udział w konkursach organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Parczewie i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.

W konkursie ekologicznym „Ziemia dla ludzi, - ludzie dla ziemi” została nagrodzona przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Parczewie i  Starostę powiatu parczewskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

W wojewódzkim konkursie współzawodnictwa na najaktywniejszą Bibliotekę Publiczną Województwa Lubelskiego, zdobywa I miejsce w powiecie i nominacje do finału wojewódzkiego.    W finale wojewódzkim otrzymuje III miejsce w kategorii bibliotek gminnych pod hasłem „BIBLIOTEKA- CZYTELNIK-ŚRODOWISKO” 2003/2004 pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Do współzawodnictwa przystąpiły 364 Biblioteki Gminne z 19 powiatów.

W 2006 roku Biblioteka przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie pod hasłem: „REGIONALIZM – PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI”

W ramach konkursów  literackich – poezje młodych twórców pod tytułem „MOJA MAŁA OJCZYZNA” autorzy: dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy z terenu naszej Gminy stworzyli cykl wierszy poświęcony  Naszej  Małej Ojczyźnie i bohaterowi narodowemu Tadeuszowi Kościuszce.Gminna Biblioteka Publiczna opracowała i wydała tomiki poezji  pod tytułem „BY KSZTAŁTEM STAŁA SIĘ CHWILA” i „SOSNOWICA – MOJA MAŁA OJCZYZNA W POEZJI      I SZTUCE”

W skład, których wchodzą: wiersze autorów konkursów, prace plastyczne  oraz fotografie wybranych eksponatów z różnych dziedzin sztuki ludowej.

Kolejną publikacją opracowaną i wydaną przez Bibliotekę w ramach konkursu jest pozycja pod tytułem „OD ROGOŻYNY -DO KOSZYKA” mająca na celu utrwalić dla przyszłych pokoleń umiejętność wyplatania koszyków z rogożyny.

Ponieważ w obecnych czasach już nieliczni posiadają tę umiejętność a w przeszłości Sosnowica słynęła z wyplatania koszy rogożynowych REGIONALIZM i Nasza Mała Ojczyzna to źródło naszych korzeni, miejsce spoczynku naszych przodków, to tchnienie życia. Jak drogie jest to miejsce doświadczyli Ci, którym przyszło z dala żyć od swojskich klimatów. /cytat z tomiku…/

W konkursie „PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI” staramy się pokazać, jak kochać Polską Ziemię, świadczymy      o tym, że nie obce nam są więzi z ziemią naszych ojców.

Spośród Gminnych Bibliotek województwa lubelskiego Biblioteka w Sosnowicy została wytypowana do badania regionalizmu przez pracownika naukowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie w 2007 roku, Pana Adriana Uljasza.  Dzięki jego uprzejmości Biblioteka zdobyła wiele cennych materiałów, które posłużyły do wzbogacenia książki o Sosnowicy wydanej w 2007 r..

W powyższym konkursie Biblioteka w Sosnowicy zdobyła I miejsce w powiecie  i nominacje do finału wojewódzkiego. W finale wojewódzkim otrzymała wyróżnienie.

Biblioteka nasza uczestniczy we wszystkich inicjatywach kulturalnych gminy.

Pielęgnujemy tradycje i twórczość naszych ojców i dziadów, które upamiętniliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem „NAŁĘCZ” w 2008 r. wydaniem   publikacji pod tytułem „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Współuczestniczymy w opracowaniu materiałów informacyjnych o naszej miejscowości i gminie.

W ten sposób promujemy historię, tradycję i walory rekreacyjne Sosnowicy. Współpracujemy z Parczewskim Stowarzyszeniem Twórców i Animatorów Kultury i zespołami folklorystycznymi.

Współpracowaliśmy z Zespołem Ludowym „HETMANKI”, reprezentującym folklor Sosnowicy, który występuje z powodzeniem na przeglądach, imprezach powiatowych i wojewódzkich. Nawiązując do tradycji kościuszkowskiej, Biblioteka nawiązała kontakty z Połańcem i Maciejowicami w związku z dwusetną rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.

W 2008 roku Biblioteka obchodziła 55-lecie istnienia. Dla uczczenia tej rocznicy nadano Gminnej Bibliotece Publicznej imię Krystyny Krahelskiej. Poetki ziemi Poleskiej, autorki pieśni Polski Walczącej, bohaterki narodowej, która swoje życie oddała Powstańczej Warszawie a w latach swojej młodości mieszkała w Pieszej Woli w majątku Grzmisława Krassowskiego na terenach naszej Gminy. Mieszkając tutaj obserwowała trudne życiowe sytuacje, które uwieczniła w pięknej i smutnej poezji pod tytułem „Smutna rzeka” lub „Kołysanka o zakopanej broni” czy pieśń „Hej, chłopcy, bagnet na broń”a Jej sylwetka upamiętniona jest w symbolu stolicy „Syrenie Warszawskiej”.

Z okazji nadania imienia Wójt Gminy, Rada Gminy Sosnowica oraz Mieszkańcy ufundowali Tablicę Pamiątkową.

Biblioteka opracowała i wydala wydawnictwa okolicznościowe.

Księgozbiór Biblioteki, choć daleki od doskonałości, zapewnia dostęp do wiedzy uczniom i studentom, a poprzez literaturę piękną umożliwia poznanie wybitnych dzieł pisarzy polskich i zagranicznych, czego przykładem są chociażby Dyskusyjne Kluby Książki. Spotkania w ramach DKK odbywają się cyklicznie, prowadzone są rozmowy autorskie, dyskusje. Byli u nas min. Pani Marzena Grochowska, Pan Aldon Dzięcioł,  Pani Agnieszka Martinka, Pani Marta Fox, Pani Ewa Nowak, Pani Urszula Gronowska i Pan Jacek Zaim.

Co czwarty mieszkaniec naszej Gminy jest czytelnikiem Biblioteki.

 

 

Pogoda

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zegar