Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Książka na Telefon

Czcionka:

Regulamin usługi „Książka na telefon” 

§ 1.

 1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Sosnowicy, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie w Bibliotece Głównej, codziennie             w godzinach od 9.00 do 11.00.
 4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników             Gminnej Biblioteki Publicznej im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy                   raz w tygodniu, tj. we wtorki.
 5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
  1. okazać dowód osobisty,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki                                        o zmianie miejsca zamieszkania.
 7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy,                              u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 woluminy (literatury                     popularno-naukowej, beletrystyki) lub 2 tytuły „książki mówionej”.
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do 2 tygodni.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty                      tylko wówczas,gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony                             innych Czytelników.
 5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez                       innych Czytelników.

§ 3.

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji                           o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących                  własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki                     przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności               od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik                       otrzymuje pokwitowanie.
 5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast  zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej                     wartości i przydatną dla Biblioteki.

§ 5.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu                    może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach                      na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora               GBP w Sosnowicy.

 

Pogoda

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zegar